Media påverkar idag vårt samhälle i stor utsträckning. Allt fler söker sig till nätet för information, både efter information av personlig karaktär och annat. Vi blir ständigt hänvisade till internet, utan att särskilt ofta reflektera över hur det påverkar oss.

DIGITALA NYHETERNAS UPPGÅNG

De flesta har vuxit upp med media och många har det även som arbete. Ett exempel där många arbetar med media digitalt, är dagens tidningar. Vi köper alltmer sällan dagstidningar i pappersform. Istället är det vanligare att läsa tidningar på nätet och även att söka direkt på det ämne man vill fördjupa sig i.

De mest populära tidningarna uppdaterar sitt nyhetsflöde många gånger varje dag och dessutom berör de alla delar av vårt land. Där finns möjligheter till exponering för företag som vill nå sina kunder.

SOM FÖRETAGARE

Att media har så stort inflytande idag, gör ju att det blir allt viktigare att synas på nätet och det framförallt som företagare. Den enkla devisen ”syns du inte, så finns du inte” stämmer alltför väl. Finns du inte på nätet i någon form, har kunderna helt enkelt svårare att hitta dig och ditt företag. Läs mer här för att hitta ännu mer spännande information om hur olika företag kan visa vad som skrivit om dom i olika tidningar och nyhetsmedier.