Det är många nu som blir mer och mer intresserade av att köpa nyproduktioner runt om i Stockholm stad, exempelvis på Södermalm och Bromma. Eftersom alla objekt till salu inte går att få med här går det bra att läsa mer information på Hemnet. I den här artikeln ska vi istället gå igenom de avtal som existerar i processen.

AVTAL FÖR KÖP AV NYPRODUKTION

Det avtal som ingår i köp av nyproduktion är tre stycken. Bokningsavtalet, Förhandsavtalet och Upplåtelseavtalet. Bostadsbyggaren tecknar det första avtalet med köparen. Avtalet är inte juridiskt bindande och innebär mest att byggherren reserverar en bostad åt dig mot en avgift. Köparen kan här kliva av köpet och återfå sin bokningsavgift bortsett från en summa som motsvarar byggarens administrativa kostnader.

Förhandsavtalet är alltså ett avtal mellan köparen och den nybildade bostadsrättsföreningen där du förbinder dig att köpa bostaden. Eftersom förhandsavtalet är juridiskt bindande kan du som köparen inte kliva av köpet under andra förutsättningar än oförnuftiga förändringar. Det finns också ett upplåtelseavtal. Detta avtal tecknar du när bostadsrättsföreningen upprättat en ekonomisk plan. Det brukar ske några dagar före inflyttningsdagen. Det är under det här avtalet du blir juridiskt ägare till lägenheten. Om du vill veta mer läs bra artiklar om bostadsrättförening.