Då elpriserna har skjutit i höjden senaste tiden kan solenergi vara din räddning. Förutom att solpaneler ger en ekonomisk besparing kortsiktigt är det även en långsiktig investering.

Du hjälper såklart även till med miljöproblemet som växthusgasutsläpp, som kommer från elproduktion, orsakar. Information om solenergi och olika alternativ för dig kan hittas online.

Förnybar energi inom EU

Idag står energi för hela tre fjärdedelar av Europas växthusgasutsläpp, en siffra Europa parlamentet hoppas kunna få ner de närmaste åren. För att få ner den här siffran ligger satsningen på förnybar energi, så som solenergi. Målet är att förnybar energi ska utgöra 45 % av all energiproduktion före 2030.

Att satsa mer på solpaneler leder också till att beroendet av andra producenter av energi minskar. Ett bra exempel på när det kan gå dåligt är när kriget mellan Ryssland och Ukraina utbröt 2022.

Energigemenskap

Alla har såklart inte alternativet att placera solpaneler på sitt villatak, då alla inte äger ett hus. Du kanske inte heller har råd att skaffa solpaneler fast du har ett hus, då kan en så kallad energigemenskap vara ett alternativ. Det betyder alltså att flera delar på elen. En gemenskap går ihop för att producera, dela och konsumera el.