Om ditt företag är verksamt inom olika tillverkningsindustrier vet du att det är viktigt att upprätthålla hög kvalitet. Framförallt när det gäller sågverk, men även på hyvlerier samt limträfabriker är det avgörande att ta hänsyn till kvalitetsaspekterna. Därför finns det olika sätt att gå tillväga för att mäta kvalitet i framtagningsprocesser av pappersprodukter.

Hur du säkerställer hög papperskvalitet

Om du utgår ifrån första steget i processen där ett träd blir nedhugget till att du har ett färdigt papper i handen är full av flera olika steg. Under produktionsprocessen är det inte ovanligt att flera olika företag deltar med just sin expertis. Det kan vara att såga trä i olika delar. Dessutom handlar det om att hyvla bort onödiga träbitar och anpassa det till olika sammanhang.

Oavsett om det ska bli pappersark eller något större kan det förutom hyvling förekomma sammanfogningsprocesser. Förutom kostnadseffektiva processer där olika träbitar blir ihoplimmade, är det avgörande att produkterna har rätt egenskaper. På så sätt brukar kvalitetssäkring av träprodukterna inbegripa mätning av hållfasthet. Även styvhet, densitet, ytfukt, fuktkvot och även pålagd färgmängd mäts.